ARBEID IN BEDRIJF

Arnaud Brus,

Maak je Eigen

Werkgerelateerde dilemma's – rode draad in mijn werk; náást re-integratie, zelfs al lánger dan re-integratie. Meestal vragen ván en vóór hoogopgeleide professionals.

Onontkoombaar zijn zowel morele als ándere vragen waar niet een-twee-drie een antwoord op te geven valt; tenminste, niet één eenvoudig antwoord, dat je voor altijd van de vraag verlost. Ook wie dat níet wil, neemt een standpunt in – dagelijks of eenmalig; jegens cliėnten, opdrachtgevers, concurrenten, je vák; rond de maatschappelijke waarde van je professie, door je beroepsgroep belichaamde of zelfs expliciet verdédigde idealen enzovoort.

Lees meer op maakjeeigen.nl, pagina“s Basis en Bedrijf.

Verwees ik net naar een-op-eengesprekken ('sparren'), daarnaast geef ik lés over werk(waarden). Zo geef ik een door mij in opdracht van Scolea ontwikkeld werkcollege Arbeid, Ethos, Professie-ethiek (dagdeel), voor arbeidsdeskundigen. Vanwege andere professies (of functies) zijn er varianten, zowel in vorm als in abstractieniveau of inhoudelijke accenten.

Werk behandel ik ook op zaaierinderegen.nl, maar hier géén 'praktisch nut', u 'hebt er niks aan'. Langzaam uitdijende verzameling teksten voor traag-aandachtige lezers.

Arnaud Brus