ARBEID IN BEDRIJF

Ervaring met – en belangstelling voor – uiteenlopende achtergronden, hindernissen en ambities.

Toch doe ik aan 'selectie aan de poort', want of u nou ongeschoold bent of cum laude gepromoveerd, 25 of 55, graag als muzikant van u laat horen of 't liefst met vergeelde documenten in de luwte werkt: ik adviseer en ondersteun maar ga níet met uw cv de boer op. Ik zóek wel, 'bemíddel' geen werk.

Wat ik dan ook van u verwacht, is een zekere mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheids- en realiteitsbesef. U verwacht integriteit, aandacht en inzet, en die verwachting beschaam ik nooit.

Uitleg van 'advies' en 'ondersteuning' vindt u op maakjeeigen.nl en in het volgende overzicht:

Eenduidige afspraken maken u en ik vooraf, waarbij we verwoorden wat we van elkaar verwachten en redelijkerwijs van elkaar mógen verwachten.

Dan re-integratiegerelateerde diensten waarin ik niet persoonlijk voorzie, maar waarbij ik een beroep kan doen op mij vertrouwde vakmensen: capaciteitenonderzoek (psycholoog), arbeidsdeskundig onderzoek (register-arbeidsdeskundige), advies arbeids-/socialezekerheidsrecht (jurist). Mijn exacte rol en verantwoordelijkheid zijn niet in alle gevallen gelijk, maar ook hier maken u en ik duidelijke afspraken vooraf.

Hoewel ik doorgaans zelf coach, kan blijken dat u en ik geen beste 'match' zijn, of dat aanvulling, op onderdelen, gewenst is: wat u nodig hebt is een andere aanpak, persoonlijkheid, historie of inhoudelijke expertise. De coaches die ik ken en vertrouw, onderscheiden zich allen van alle anderen; professionaliteit daarentegen, en héél veel ervaring, hebben zij gemeen.

Arnaud Brus